Wettelijke kennisgeving

Uitgever : LES CAMPINGS AUGUSTE
SARL met een kapitaal van € 200.000,00
Siret : 84076075500016 – APE : 5530Z – RCS : Saintes B 840 760 755
Adres: VC DES TOURTERELLES 17600 SAUJON
Telefoon: 05 46 06 83 66
E-mail: lescampingsauguste@gmail.com
Web: https: //www.les-campings-auguste.com

Website ontwerp: STUDIO PLUNE
3 Rue Alessandro Volta
44470 Carquefou
Tel. 02 40 56 87 55
E-mail : contact@studioplune.fr
Web: https: //www.studioplune.fr/

Privacybeleid
Op deze site verzamelt Les Campings Auguste persoonsgegevens van internetgebruikers die contact met haar hebben opgenomen, met name via het formulier. Om haar diensten te verlenen, verwerkt Les Campings Auguste alleen de volgende persoonsgegevens: naam en e-mailadres. Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is Les Campings Auguste in staat te stellen te reageren op verzoeken van internetgebruikers.
De op deze site verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door de leden van Studio Plune. Het zal niet worden verkocht, verhandeld of overgedragen aan een ander bedrijf of externe entiteit. Les Campings Auguste garandeert de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens.
Het overgrote deel van de persoonsgegevens wordt opgeslagen op hostingservers in de Europese Unie.
Les Campings Auguste verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens te bewaren, tenzij anders vereist door de wet of regelgeving, gedurende een periode van maximaal drie jaar vanaf het laatste contact met de internetgebruiker.
Na afloop van deze periode of ingeval de gebruikers hun rechten uitoefenen, verbindt Les Campings Auguste zich ertoe de persoonsgegevens die zij over de gebruikers bezit te vernietigen.
In het kader van haar middelenverbintenis verbindt Les Campings Auguste zich ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen en passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een beveiligingsniveau te garanderen dat aangepast is aan de bescherming van de persoonsgegevens van de internetgebruikers.

Verwijdering of wijziging van persoonsgegevens
Internetgebruikers hebben de mogelijkheid hun recht van toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens, het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit en het recht om hun toestemming in te trekken, uit te oefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die zij verstrekken.
Om een van deze rechten uit te oefenen, stuurt u een verzoek per e-mail naar lescampingsauguste@gmail.com.

Cookies (tracers)
Het surfen op deze website kan leiden tot de installatie van cookies op de computer van de gebruiker.
De via deze cookies verkregen gegevens zijn bedoeld om de navigatie op deze site te vergemakkelijken.
De gebruiker van de site heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via de opties van zijn webbrowser.

Statistieken
Les Campings Auguste gebruikt de statistische tool Google Analytics die cookies installeert om gegevens te verzamelen. Om aan de nieuwe verordening te voldoen, heeft Google een wijziging aangebracht in de manier waarop het omgaat met de gegevens die gebruikers op zijn site kunnen bekijken. Les Campings Auguste verbindt zich ertoe de verzamelde gegevens anoniem te behandelen en het delen van gegevens uit te schakelen.

Verantwoordelijkheid
Les Campings Auguste wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die op deze site kunnen optreden en die leiden tot verlies van gegevens of onbeschikbaarheid van toegang tot de informatie die op de site wordt geproduceerd. De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van deze site.